Kaydileşmeyen Pay Senetleri için Hak Kaybı Tarihi (31.12.2018)