444 0 590

TEKNİK BİLGİLER
İngiliz Standardı - BS 4483