444 0 590

İnternet Sitemizi Ziyaretiniz Sırasında İşlenen Kişisel Verilere İlişkin Aydınlatma Metni

Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında 

Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla AYES ÇELİK HASIR VE ÇİT SAN. A.Ş. tarafından hazırlanmıştır.               www.akkasgroup.com 

İnternet sitemizi ziyaret etmeniz durumunda işlenecek olan kişisel verileriniz şunlardır: 

                                     www.akkasgroup.com 

Veri Kategorileri 

Veri Tipleri 

İşlem Güvenliği Verisi 

İnternet sitesi giriş-çıkış saatiniz, IP numaranız, trafik bilgileriniz 

Pazarlama Verisi 

Kullanmamıza izin verdiğiniz işlevsel ve analitik çerezler vasıtasıyla topladığımız bilgiler 

 

 

Kişisel verileriniz yasal düzenlemelerin öngördüğü ve zorunlu kıldığı hukuki yükümlülükleri yerine getirme düzenleyici ve denetleyici kurumlarla, resmi mercilerin talep ve denetimleri doğrultusunda gerekli bilgilerin temini amaçlarıyla işlenmektedir.     

 

Söz konusu kişisel veriler, KVKK’nın 5. maddesinde yer alan “kanunlarda açıkça öngörülmesi” ve “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması” hukuki sebeplerine dayanarak otomatik yolla işlenmektedir ve hukuki uyuşmazlıklarda ilgili yargı mercileri ve yetkili kurum ve kuruluşlar ile paylaşılacaktır. Ayrıca pazarlama verileriniz çerez politikamızda yer alan ilgili platformlarla da paylaşılacaktır. 

 

Kanunun ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. Maddesi kapsamındaki taleplerinizi, “Veri 

Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” Madde 5’e göre, Ali Rıza Gürcan Cad. Metropol Center No:32/21 Merter / İSTANBUL adresine yazılı olarak gönderebilir veya kvkk@ayescelik.com e-posta adresine iletebilirsiniz.         

 

Kullanabileceğiniz bir başvuru formu sizi bilgilendirmek ve sizlere kolaylık sağlamak adına internet sitemizde yayınlanmıştır. İlgili formu görüntülemek için tıklayınız.